Konta bankowe
konta bankowe - porównanie ofert banków

Promocyjne bezpłatne* konto bankowe + premia**

Korzystasz i masz za darmo:
Korzystasz i masz za darmo:
prowadzenie konta
wszystkie przelewy internetowe
wszystkie bankomaty
kartę PayPass

* Konto internetowe (Konto Skarbonkowe) jest rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym prowadzonym przez Getin Noble Bank SA. Czynności bezpłatnie realizowane przez Bank to: prowadzenie konta, wydanie karty płatniczej, przelewy internetowe, wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce. Informacja o opłatach za inne czynności realizowane na zlecenie Posiadaczy rachunków dostępna jest na stronie www.getinonline.pl. ** Klient może otrzymać wynagrodzenie 1 zł za: każdą transakcję kartą płatniczą lub kredytową powyżej 100 zł, założenie każdej lokaty ze środków przechowywanych na ROR Getin Online, wpływ zewnętrzny powyżej 1 tys. zł (1 raz w miesiącu), spłatę zadłużenia na karcie kredytowej, w wysokości co najmniej kwoty minimalnej, z ROR Getin Online (1 raz w miesiącu). Wynagrodzenie to przysługuje Klientowi pod warunkiem, że będzie wykonywał comiesięcznie 3 transakcje bezgotówkowe przy użyciu karty debetowej lub karty kredytowej wydanej do Konta Skarbonkowego. Klient otrzyma wynagrodzenie w każdym miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym wykona zobowiązanie, o którym mowa powyżej. Rzeczywista wysokość otrzymywanego wynagrodzenia zależy od stopnia aktywności Klienta na koncie. Szczegółowe informacje znajdują się w zawiadomieniu dostępnym na stronie www.getinonline.pl.3 konta VW Banku: Osobiste, Firmowe i Oszczędnościowe
0zł za prowadzenie
0zł za kartę
0zł za przelewy przez internet (poza Plus Kontem)
Warunek darmowości: Ten rachunek jest DARMOWY.
  PRZEJDŹ NA FORUM