Rachunek firmowy w Citi Handlowy
Rachunek firmowy w Citi Handlowy to 0 zł za prowadzenie konta, 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce oraz 0 zł za przelewy krajowe. Pakiet CitiKonto jest bezpłatny, jeżeli œrednie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach wynosi minimum 2000 zł.
Wmiosek


  PRZEJD NA FORUM