Chroń życie z AXA
Dobierz zakres ochrony do swoich potrzeb i możliwo

Ubezpieczenie Komfort Życia

składki już od 40 zł miesięcznie
zabezpieczenie rodziny na długie lata
stabilność finansowa dla Twoich bliskich
ochrona i pomoc niezależnie od losowej sytuacji
Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

składka od 1 zł dziennie!
gwarancja 100 000 zł
bez badań lekarskich
stała składkaUbezpieczenie Emerytura bez obaw

opcja zwrotu wpłaconych składek
premie roczne i końcowa
szeroki zakres ochrony  PRZEJDŹ NA FORUM